Kontakt z nami

NZOZ Sopockie Centrum
Fizykoterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o.

Zapraszamy do rejestracji w godzinach

pon., środa, piątek: 7:30 – 15:00
wtorek, czwartek: 8:30 – 18:00

Rejestracja telefoniczna

środa: 11:00 – 12:00
piątek: 11:00 – 12:00
pod nr tel.: 669-824-284

adres: 81-702 Sopot, Kościuszki 38
rejestracja tel.: 58 551-15-12
sala gimnastyczna tel.: 724-905-080

fax: 58 550-43-78
mail: kontakt@scfir.gd.pl

Współpracujemy z:


ziajaskokp_02 p_03 p_04p-05p-06